İnsan kaynakları bölümümüzün hedefleri; şirket hedefleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağının temini, mevcut insan kaynağı potansiyelinin arttırılması, çalışanlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkilerin geliştirilmesi, takım ruhuna sahip, aktif insan kaynakları gücünün oluşturulması, korunması ve geleceğe taşınmasıdır.

Doruk Kimya;
Bireylerin ve grupların kendi gerçek performans düzeyini zirveye ulaşmasını sağlayacak zemini hazırlamak.
Çalışanlarının işlerini daha kolay ve verimli yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları ve esnek çalışma ortamlarını sağlamak.
Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü, huzurlu ve mutlu çalıştıran, çalışan, tedarikçi ve müşteri zinciri oluşturma hedefini benimsemektir.

İnsan Kaynakları Başvuru Formu

Kişisel BilgilerYabancı Dil Bilgisi

Bilgisayar Bilgisi

Eğitim Bilgileri

İş Tecrübesi

Katıldığınız Kurs / Seminer / Sertifika Programları

Referanslar

Diğer Bilgiler

* Lütfen Tüm Alanları Doldurunuz.